Quy mô chung cư An Bình City 
Hotline: 0977.339.003