Cả Hà Nội mới có 28 công viên, An Bình City có hồ 15ha.

Dự kiến 28 dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao (TDTT) Thành phố kêu gọi đầu tư và danh mục các vườn hoa, sân chơi công cộng giao quận, huyện, thị xã đầu tư bằng ngân sách quận, huyện.

» Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu.

» Chung cư An Bình City 234 Phạm Văn Đồng.

An Bình City.

Ngày 20/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND, phê duyệt danh mục dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao Thành phố kêu gọi đầu tư và danh mục các vườn hoa, sân chơi công cộng giao UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện đầu tư.

Theo đó, phê duyệt 28 dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao (TDTT) Thành phố kêu gọi đầu tư và danh mục các vườn hoa, sân chơi công cộng giao quận, huyện, thị xã đầu tư bằng ngân sách quận, huyện; kêu gọi đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân để thực hiện đầu tư.

Kết quả hình ảnh cho công viên
Ảnh minh họa

Các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư các công viên, khu vui chơi TDTT nghiên cứu đề xuất nội dung, cơ chế đầu tư, cơ chế tài chính đất đai, việc quản lý vận hành khai thác sau đầu tư báo cáo UBND Thành phố chấp thuận. Trường hợp khu đất có 01 nhà đầu tư đề xuất phù hợp với quy hoạch và chính sách của Thành phố về khuyến khích đầu tư công viên, khu vui chơi giải trí TDTT, Thành phố giao nhà đầu tư tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trình phê duyệt theo quy định, sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư. Trường hợp khu đất có 02 nhà đầu tư đề xuất phù hợp với các nội dung trên, cơ quan quản lý nhà nước tổ chức lập quy hoạch chi tiết và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đối với danh mục các công viên, khu vui chơi TDTT Thành phố kêu gọi đầu tư giao Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục dự án công viên, khu vui chơi TDTT quy mô lớn Thành phố kêu gọi đầu tư được phê duyệt; Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát, cập nhật bổ sung (nếu cần thiết) các thông tin, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của các dự án; cung cấp cụ thể các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Ngoài ra, Đối với các vườn hoa, sân chơi công cộng giao quận, huyện, thị xã đầu tư bằng ngân sách quận huyện; kêu gọi đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân để thực hiện đầu tư giao nhiệm vụ UBND các quận, huyện, thị xã. UBND TP cũng lưu ý tăng cường sử dụng các khu đất ở các khu phố, cụm dân cư, sân chơi khu tập thể, các khu đất công cộng ở trung tâm các xã, các khu đất xen kẹt, hạn chế tối đa việc sử dụng đất lúa, chỉ sử dụng đất lúa khi việc đầu tư là rất cần thiết, cấp bách và không còn các khu đất khác để thực hiện.

 Đối với các công viên, vườn hoa, khu vui chơi TDTT đã có ngoài danh mục giao Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện kiểm tra, rà soát các công viên, vườn hoa, khu vui TDTT công cộng thuộc trách nhiệm quản lý theo phân cấp cần cải tạo, bổ sung tăng cường trang thiết bị. Trường hợp có thể kêu gọi xã hội hóa đầu tư thì đề xuất danh mục trong đó cần cụ thể nội dung đầu tư, cơ chế thực hiện để công bố kêu gọi đầu tư; các công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí không có khả năng kêu gọi đầu tư, Sở Xây dựng, UBND các quận huyện cần xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện cải tạo nâng cấp theo phân cấp quản lý.

Danh mục công viên, vườn hoa, khu vui chơi TDTT thành phố kêu gọi đầu tư bao gồm:

công viên Hà Nội, công trình kiến trúc tại Hà Nội, công viên cây xanh
công viên Hà Nội, công trình kiến trúc tại Hà Nội, công viên cây xanh

công viên Hà Nội, công trình kiến trúc tại Hà Nội, công viên cây xanh

Hồng Khanh

Đọc thêm:

» Bảng giá chung cư An Bình City.

» Chung cư Thành Phố Giao Lưu.