Cập nhập tiến độ thi công An Bình City ngày 23/5/2016

Dự án An Bình City hiện đang trong quá trình thi công theo đúng tiến độ dưới sự giám sát của đơn vị tư vấn giám Sát rất uy tín: Coninco3C, Udic.

Dự án gồm có 8 tòa nhà: 

  • Tòa chung cư A1 Dự án An Bình City.
  • Tòa chung cư A2 Dự án An Bình City.
  • Tòa chung cư A3 Dự án An Bình City.
  • Tòa chung cư A4 Dự án An Bình City.
  • Tòa chung cư A5 Dự án An Bình City.
  • Tòa chung cư A6 Dự án An Bình City.
  • Tòa chung cư A7 Dự án An Bình City
  • Tòa chung cư A8 Dự án An Bình City.

Mặt bằng An Bình City được chia ra làm nhiều phân đoạn khác nhau trong đó: Tòa A1,A2 được Nhà thầu Nam Hoàng Việt đang triển khai thi công lắp dựng cốt thép, coppha phần đài móng, giằng móng tầng hầm. Tính đến ngày hôm nay (23/5)  toà A1, A2 đang thi công phần đài móng.

13293084_1704229753165405_1584318942_n

Toà A5,A6,A7,A8 đang trong quá trình đào hố móng.

13275909_1704229339832113_69211130_n

Tòa A3 và A4 cũng đang được nhà thầu Long Giang đang đặt cẩu tháp và chuẩn bị thi công phần đài .

13278134_1704229456498768_139889534_n

 

Đọc thêm: