Cập nhật tiến độ thanh toán căn hộ dự án An Bình City chuẩn – 22/04/2017

Hiện nay, 08 tòa dự án An Bình City – Thành phố giao lưu đang xây dựng với tiến độ tăng tốc, công nhân làm việc 24/7, Các tòa đang xây dựng vượt tầng 20. Trong đó, Tòa A5 của dự án chuẩn bị cất nóc vào đầu tháng 5/2017, các tòa 35 tầng tiến độ đang ở tầng 30.

» Có nên đầu tư mua dự án An Bình City

» Nên mua nhà chung cư vào giai đoạn nào?

Tiến độ thanh toán của dự án An Bình City có điều chỉnh để phù hợp với tiến độ xây dựng công trình và đồng nhất với các chương trình nhận chiết khấu và hỗ trợ lãi suất 0% từ chủ đầu tư, Cụ thể như sau:

Mấu số 05.3a

 

BẢNG TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

(Thông báo cho khách hàng chưa nhận HĐ gốc) – gửi kèm phiếu hẹn trả HĐ

(Áp dụng đợt ký hợp đồng từ 01/04/2017)

        (Áp dụng cho khách hàng xin hỗ trợ gói vay song song từ đợt thanh toán đầu tiên , ưu đãi lãi suất 0%)

  1. Ký hiệu căn hộ :
  2. Diện tích thông thủy :
  3. Tổng giá trị căn hộ :
  4. Bảng tiến độ thanh toán:
Đợt TTTòa

 28A1 – 28A5  28A8

Thời điểm thanh toán

(dự kiến)

Tỉ lệ

giá trị căn hô

 

Số tiến thanh toán theo tiến độ
1 Ngay khi ký Hợp đồng mua bán căn hộ. 30 %  
2 Sau 30 ngày kể từ ngày ký HĐ 30 %  
3 Sau 60 ngày kể từ ngày ký HĐ 10 %  
4 Khi nhận thông báo bàn giao căn hộ 25 %  
5 Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

“Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà….” của bên Mua

  5 %  
  Tổng giá trị căn hộ 100%  

 

Đợt TT

Tòa 35A7

Thời điểm thanh toán

(Dự kiến)

Tỉ lệ

giá trị căn hộ

Số tiến thanh toán theo tiến độ
1 Ngay khi ký Hợp đồng mua bán căn hộ. 30 %  
2 Sau 30 ngày ký HĐ 30 %  
3 Khi cất nóc Tòa nhà 10 %  
4 Khi nhận thông báo bàn giao căn hộ 25 %  
5 Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

“Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà….” của bên Mua

  5 %  
  Tổng giá trị căn hộ 100%  

 

Đợt TT

Tòa 35A2

Thời điểm thanh toán

(Dự kiến)

Tỉ lệ

giá trị căn hộ

Số tiến thanh toán theo tiến độ
1 Ngay khi ký Hợp đồng mua bán căn hộ. 30 %  
2 Sau 30 ngày từ ngày ký HĐ 20 %  
3 Khi xây dựng đến sàn tầng 32 10 %  
4 Khi cất nóc Tòa nhà 10 %  
5 Khi nhận thông báo bàn giao căn hộ 25 %  
6 Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

“Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà….” của bên Mua

  5 %  
  Tổng giá trị căn hộ 100%  

 

       ( Phí bảo trì 2% (nằm ngoài giá trị căn hộ) khách hàng sẽ phải đóng khi nhận bàn giao nhà)

 

Mấu số 05.3b

BẢNG TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

(Thông báo cho khách hàng chưa nhận HĐ gốc) – gửi kèm phiếu hẹn trả HĐ

(Áp dụng đợt ký hợp đồng từ 01/04/2017)

        (Áp dụng cho khách hàng không vay vốn Ngân hàng từ đợt 1 – chiết khấu vào giá cho đợt thanh toán thứ 2)

  1. Ký hiệu căn hộ :
  2. Diện tích thông thủy :
  3. Tổng giá trị căn hộ :
  4. Bảng tiến độ thanh toán:
Đợt TTTòa

 28A1 – 28A5  28A8

Thời điểm thanh toán

(dự kiến)

Tỉ lệ

giá trị căn hô

 

Số tiến thanh toán theo tiến độ
1 Ngay khi ký Hợp đồng mua bán căn hộ. 25 %  
2 Sau 30 ngày kể từ ngày ký HĐ 30 %  
3 Sau 60 ngày kể từ ngày ký HĐ 15 %  
4 Khi nhận thông báo bàn giao căn hộ 25 %  
5 Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

“Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà….” của bên Mua

  5 %  
  Tổng giá trị căn hộ 100%

 

 

Đợt TT

Tòa 35A7

Thời điểm thanh toán

(Dự kiến)

Tỉ lệ

giá trị căn hộ

Số tiến thanh toán theo tiến độ
1 Ngay khi ký Hợp đồng mua bán căn hộ. 25 %  
2 Sau 30 ngày từ ngày ký HĐ 30 %  
3 Khi cất nóc Tòa nhà 15 %  
4 Khi nhận thông báo bàn giao căn hộ 25 %  
5 Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

“Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà….” của bên Mua

  5 %  
  Tổng giá trị căn hộ 100%  

 

Đợt TT

Tòa 35A2

Thời điểm thanh toán

(Dự kiến)

Tỉ lệ

giá trị căn hộ

Số tiến thanh toán theo tiến độ
1 Ngay khi ký Hợp đồng mua bán căn hộ. 25 %  
2 Sau 30 ngày từ ngày ký HĐ 25 %  
3 Khi xây dựng đến sàn tầng 32 10 %  
4 Khi cất nóc Tòa nhà 10 %  
5 Khi nhận thông báo bàn giao căn hộ 25 %  
6 Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

“Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà….” của bên Mua

  5 %  
  Tổng giá trị căn hộ

100%

 

 

       ( Phí bảo trì 2% (nằm ngoài giá trị căn hộ) khách hàng sẽ phải đóng khi nhận bàn giao nhà)

Xem thêm: