Khách hàng đã tìm hiểu kỹ về căn hộ mà mình muốn mua. Khâu cuối cùng để sở hữu một căn hộ ưng ý là việc ký kết hợp đồng. 

» Chung cư An Bình City

»Trường mầm non tại Dự án An Bình City

Hợp đồng mua bán nhà là một văn bản rất quan trọng – vì nhà cửa luôn là tài sản lớn của cả một đời người. Ngoài việc phải tuân thủ các qui định mang tính bắt buộc như: phải được lập thành văn bản, công chứng, làm thủ tục sang tên … tất cả mọi chi tiết khác có liên quan đều phải được ghi nhận cụ thể, chính xác trong hợp đồng.

Dưới đây là  mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư của Dự án Green Stars mà Chúng tôi giới thiệu cho khách hàng:

 • Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Dự án Green Stars
  • Điều 1: Giải thích từ ngữ
  • Điều 2: Đặc điểm của căn hộ mua bán
  • Điều 3: Giá bán căn hộ, kinh phí bảo trì, phương thức và thời hạn thanh toán
  • Điều 4: Chất lượng công trình nhà ở
  • Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên bán
  • Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên mua
  • Điều 7: Thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan
  • Điều 8: Giao nhận căn hộ
  • Điều 9: Bảo hành nhà ở
  • Điều 10: Chuyển giao quyền và nghĩa vụ
  • Điều 11: Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và việc sửa dụng căn hộ trong nhà chung cư
  • Điều 12: Trách nhiệm của hai bên và việc xử lý vi phạm hợp đồng
  • Điều 13: Cam kết của các bên
  • Điều 14: Sự kiện bất khả kháng
  • Điều 15: Chấm dứt hợp đồng
  • Điều 16: Thông báo
  • Điều 17: Các thỏa thuận khác
  • Điều 18: Giải quyết tranh chấp
  • Điều 19: Hiệu lực của hợp đồng
 • Phụ lục số 01: Mô tả căn hộ
 • Phụ lục số 02: Giá bán căn hộ và tiến độ thanh toán
 • Phụ lục số 03: Nội quy quản lý và sử dụng nhà chung cư

Hợp đồng mua bán Chung cư Green Stars