Tìm hiểu một số phí, lệ phí khi tiến hành cấp sổ hồng lần đầu

Khi mua một căn hộ chung cư, ngoài khoản tiền phải đóng về giá trị căn hộ mua, kinh phí bảo trì… Khách hàng khi nhận sổ hồng sẽ tiến hành một vài thủ tục nữa để hoàn thiện hồ sơ căn hộ của mình.

» Tìm hiểu về kinh phí bảo trì 2% đối với căn hộ chung cư

» An Bình City: Mưa quà tặng, mua nhà nhận ô tô

chung-cu-an-binh-city

 

Khi tiến hành thủ tục xin cấp sổ hồng, khách hàng cần nộp thêm một số lệ phí như:

  • phí trước bạ
  • phí xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
  • phí thẩm định
  • phí trích đo,…
  • Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ theo quy định.

– Về phí xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì thu theo quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC như sau:

” Mức thu tối đa áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh, như sau:
* Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.”

Về lệ phí trước bạ, Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 6 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP như sau:

Điều 6. Giá tính lệ phí trước bạ

Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Bộ Tài chính quy định cụ thể trình tự, thủ tục, nguyên tắc ban hành giá tính lệ phí trước bạ quy định tại Điều này.”

Và Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ đối với nhà là:

Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

 Nhà, đất mức thu là 0,5%.”

Theo đó, bạn cần nộp lệ phí trước bạ với mức nộp bằng 0.5% giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi bạn mua nhà chung cư ban hành. 

– Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại phí khác (nếu có) như: Phí thẩm định, phí trích đo thì theo quy định tại thông tư 02/2014/TT-BTC (tương tự trường hợp sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Xem Thêm:

» Bạn có tin đây là căn hộ 25 m2

» Quá chất với căn hộ 35 m2, đẹp, độc, lạ